София, жк. Красно село, бул. Цар Борис ІІІ № 124В, бл. 3, вх. А, ап. 3

Фирма "Сервизмед" ООД е основана през 1994г. в гр. София и е регистрирана като дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон на България. Седалището на фирмата е в гр. София. Предметът на дейност на дружеството е търговия с медицинска техника, резервни части за нея, медицински консумативи и материали. Фирмата започва своята дейност като представител и оторизиран дистрибутор на 3M Health Care продукти в България и като такъв продължава и развива своята дейност. В изминалия до сега период от време, въпреки трудностите съпътстващи съвремието ни, фирмата бележи растеж в своето развитие, като е с доказана стабилност в бизнеса с медицински консумативи и болнично оборудване. Дистрибуционната политика на фирмата "Сервизмед" ООД се базира на изграждането, поддържането и управлението на канали за дистрибуция на територията на България. Организираната мрежа се състои от поддистрибутори. В настоящия момент фирмата има над 30 основни поддистрибутора в цялата страна. Услугите и стоките, които фирмата "Сервизмед" ООД предлага на българския пазар са предназначени за задоволяване на потребностите на българското здравеопазване, както и на частния медицински сектор.